Wanneer u een optie of boeking wilt plaatsen, dan kunt u gebruik maken van het formulier op deze website.
Vul het formulier zo volledig mogelijk in.
Er wordt dan vrijblijvend contact met u opgenomen.

Offerte, optie en boeking.

Offerte.
Wanneer u een aanvraag hebt gedaan, zal ik contat met u  opnemen en wordt er op maat een offerte uitgebracht.

De genoemde gage is een uitkoopsom ( all in )
dus inclusief:
- alle sociale lasten
- loonbelasting
- reiskosten
- materialen

Offertes zijn 4 weken geldig.
LET OP... Een offerte is niet automatisch een optie!

Een optie plaatsen.

U kunt een vrijblijvende optie plaatsen ( recht tot kopen )
Een optie blijft twee weken staan en komt daarna te vervallen.
In overleg kunnen opties worden verlengd.

Een boeking.
Hebt u besloten een optreden te willen boeken en zijn alle gegevens bekend, dan krijgt u een overeenkomst per mail of per post toegezonden.
In de overeenkomst staan alle gemaakt afspraken omtrent het optreden.

Indien u gebruik wilt maken van mijn diensten, heb ik van u dan nodig:
-De datum en tijd waarop het optreden dient plaats te vinden
-De naam en adresgegevens van de locatie waar het optreden dient plaats te vinden, en tevens het telefoonnummer van de locatie.
-De naam en adresgegevens, zoals die op overeenkomst en de factuur zullen komen te staan.
-Een telefoonnummer en naam van de contactpersoon, ook op dag van het optreden.
-het geschatte aantal personen dat het optreden zal bijwonen.
-eventuele speciale vragen of wensen.

De geluidsinstallatie en het decor zijn geschikt voor binnen locaties.

        
Bij optredens betreffende Table Magic moet de goochelaar zich op normale spreektoon verstaanbaar kunnen maken.
Bij optredens betreffende karikatuurtekenen dient er een tochtvrije werkplek te zijn, voorzien van een stroomaansluiting.
Voorwaarden en werkwijze