vraag:
wat is dit voor een steek, door wie gedragen en waar.
Het stuk stof dat wit lijkt hier, is ooit , zo te zien, oranje geweest. De knoop heeft een gekroonde W.
De steek is inklapbaar, heeft wel een voering maar de naam van de fabrikant ontbreekt.

eerste antwoord 25 dec  2002
Geachte heer van Grinsven,
Al surfend opzoek naar en hoofddeksel kwam ik langs uw site met de vraag waar dit hoofddeksel vandaan komt...
Volgens mij is dit de steek behorende bij het rouwtenue van de diplomatieke dienst der Nederlanden. Normaliter is de knoop, het koord over de rozette, in zilver of in goud.
Ik hoop u te hebben geholpen.
mvg
Chev. V. Sterring, KOT

Dhr. F.A. Sint uit Groningen meldt
het betreft hier een Willem II knoop
Willem twee leefde van 1792 tot 1849 en werd in dat jaar begraven in Delft.

Aanvullend hierop kan ik concluderen:
gezien de hoogte van de steek, ( hij is iets lager dan het model tot 1840 en iets hoger dan het latere model vanaf 1960 ) is deze dus uit de periode van vlak na 1840.
Het zal mij niet verbazen dat deze rouwsteek dan ook gedragen is tijdens de begravenis van koning Willem II in Delft in 1849.

F.A. Sint vult verder aan:
Dit lijkt mij niet te kloppen, daar eerstens de Diplomatieke dienst der Nederlanden geen aparte kleding kende voor rouw en/of begrafenisen, laat staan een rouwtenue. En ten rweede er pas sprake is van een bepaling aangaande rouw in het Diplomatieke reglement van 1931.Waarin word germeld:
Artikel 6.

Wanneer rouw is voorgeschreven, wordt in elk kostuum een effen zwarte krippen band (zonder rozet), ter breedte van 7 en een halve centimeter, gedragen om den linkerbovenarm

Wanneer de rouw wordt gedragen voor Leden van Ons Huis of voor Leden van het Regerend Huis van het land, waar de diplomatieke ambtenaar is geaccrediteerd, wordt gedurende den, zware rouw de kokarde van den steek in zwarte krip gehuld.

Hetzelfde wordt in acht genomen met betrekking tot de ordetekens van het Rijk tot welks Vorstenhuis de overledene behoorde.

****** tja dan zijn we weer terug bij af.............
naar mijn hoofddekselsverzameling