Koninklijk Huis
Koetsiers, lakeien, chauffeurs, kamerheren etc.
Klik op de steek
voor hoofddeksels
van het civiele huis, eigen collectie.
Adjudanten, koninklijke
functies, bewaking etc.

Klik op de afbeelding van de pet
voor hoofddeksels
van het militaire huis, eigen collectie.
Mini expositie met 21 hoofddeksels koninklijk huis en enkele gesigneerde foto's tijdens de Oranjebeurs in Wassenaar op 15 juni 2013.
voor alle afbeeldingen geldt
Copyright Michel van Grinsven
De foto's mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
niet gebruikt worden door derden.
Het civiele huis.
Het militaire huis.
Hoofddeksels in musea
Hoofddeksels uit collecties van musea.

Klik op de steek.
Koninklijk Huis
Knopen

Klik op de afbeelding.