Hoofddeksels van het Civiele Huis, Koetsiers, Chauffeurs, Kamerheren etc.
Hoofddeksels van het Militaire Huis, Adjudanten, Bewaking, Koninklijke militaire rangen, etc.
Hoofddeksels in musea gefotografeerd.