Sjako plaat (eigen collectie)
"voor koning en vaderland"
Infanterie 1815

Dit soort hoofddeksels zijn afgebeeld op het schilderij van de slag bij Quatre Bras.

Mede verzamelaar C. v.d. W. liet mij weten:

De metalen zonplaat is ingevoerd in 1814 met het opschrift VOOR VADERLAND EN ORANJE. Willem was toen nog geen koning.
Hieronder de verschillende sjako platen ( eigen collectie )
De plaat was van wit metaal voor de infanterie en van geel metaal voor de artillerie.
Het officiële model schako was toen een iets lagere versie van de Franse sjako.
Uit Groot-Brittanië was toen een grote partij van ca. 16.000 uniformen gezonden.
De rokken en sjako's daarvan (de laatste van het oude stove-pipe model) werden aan de militie verstrekt.
In de loop van 1816 werden ze vervangen door de nieuwe sjako's model 1815 met nekklep.

Begin 1815 werd besloten ook in de Belgische provinciën militie-batljons op te richten. Deze werden direct van de sjako's van het nieuwe model voorzien. Toen het Belgisch departement van oorlog de model sjako plaat had ontvangen, werd voorgesteld en aangenomen om de nieuw aan te maken platen van de tekst VOOR KONING EN VADERLAND te voorzien.
Bij de Noord-Nederlandse militie-bataljons werden deze platen pas bij vernieuwing ingevoerd.

Deze sjako plaat kan dus nooit op een Engelse sjako gedragen zijn.
Voor koning en vaderland
Hieronder een foto, door mij genomen in het Legermuseum te Delft, van  de plaat voor op de sjako van de artillerie.
Re-enactment replica
terug naar Diversen