Helm Ere Escorte politie 1977
Deze helm is alleen gedragen in 1977.
Op naar schatting een stuk of 15 helmen na, zijn alle exemplaren in de schredder verdwenen,

Bij dit model helm waren het embleem van de ontspringende granaat en de krans los van elkaar.. Verder hoort achter de granaat een blauwe achtergrondje.
Aan de linkerzijde van de helm hoort verder nog een wit metalen pluimhouder en een korte witte pluim.

Hieronder een fragment van een afbeelding uit het boek "45 jaar bereden ere-escorte korps Rijkspolitie"

De voorganger van deze helm was een omgebouwde brandweerhelm.
Vanwege de kritiek op het model ging Hindrik van Leeuwen van de bereden groep Wassenaar aan het ontwerpen we werd door hem, in 1977 een nieuwe model hel geintroduceerd, waarop de kunststoffen kam met een "haar"pluimpje werd aangebracht en aan de achterzijde een paardestaart. Deze helm was een kopie van een kurassiershelm, een militair ruiteronderdeel dat zijn oorsprong had in de middeleeuwen en nog tot op de eerste wereldoorlog dienst deed, De op de vorige helm aanwezige lange "Sjako"pluim werd aanzienlijk ingekort en ook op dit model aangebracht. De "van Leeuwen'helm werd slechts eenmaal, in 1977 gedragen. Tot 1982 werd de zo verguisde "brandweerhelm", nu echter met de van de "van Leeuwen"helmen afkomstige korte pluim, weer in ere hersteld. ( citaat uit het voornoemde boek)