Pet van paleis het Loo

Het monogram dat is gebruikt op deze pet is eigenlijk het monogram van William en Mary

Ik heb bij paleis het Loo navraag gedaan met de vraag door wie en in welke periode deze pet is gedragen.

Het antwoord:

Betreffende pet is destijds gedragen door medewerkers van onze afdeling beveiliging en enkele personen van de afdeling bewaking (suppoosten) die op post buiten stonden.

Op 7 juni 1992 heb ik een offerte ontvangen van de fa BV Tilburgse Uniformkleermakerij vh Fa. Jos van de Wouw en Zoon.
Vanaf 1993 is de pet gedragen tot ik schat het jaar 2000.

De pet koste destijds exclusief het embleem fl. 59,75 .
De prijs voor het embleem kan ik niet meer achterhalen.

Paleis Het Loo was in 1992 een Rijksmuseum en de pet is dus niet van een medewerker van het Koninklijk Huis.
Paleis het Loo, Apeldoorn
terug naar koninklijk huis