zeer zeldzaam hoofddeksel!!!  ( eigen collectie )
Tekst van de brief van het spoorwegmuseum.

De in Uw bezit zijnde uniformpet is, zoals duidelijk uit de in goud geborduurde letters blijkt, die van een stationscommandant. De pet werd door militaire autoriteiten, die tijdens mobilisatie e.d. naast de stationschef op daarvoor in aanmerking komende (grotere c.q. strategische) stations met de leiding van de dienst belast waren, gedragen.

De pet werd onder meer gedragen tijdens de mobilisatie van 1914 en later. Het Spoorwegmuseurn heeft een dergelijke pet (inventarisnummer 1599) in de collectie.

Ik hoop U met deze informatie enigszins van dienst te zijn geweest en teken,

met vriendelijke groet,

A.J.H. van Marion, conservator