De helm M 1838 - 1841
links manschappen, rechts officier.
Deze helm links is wellicht gedragen als proef bij een van de afdelingen kurassiers. Hoogte van de ijzeren bol. 13.3 cm, .. afstand tussen voorklep en achterklep 29 cm.
(armamentaria nr. 15. blz 28)
De proeven, blijkend uit de genealogie der cavalerie, waren in de jaren
1838-1841 te Utrecht bij een detachement van het 9e reg kurr.  

( eigen collectie )

De helm rechts miste enkele onderdelen. Metaalrestaurator Michiel Langeveld heeft replica onderdelen vervaardig aan de hand van onderdelen van een andere helm uit mijn collectie.