Veld of Vestingartillerie
Manschappen. 1865  tot 1912  
( eigen collectie )

sjako model 1865, vrijwel identiek aan het Infanterie model me uitzondering van het garnituur.- gekruiste koperen kanonnen en kroon waarboven koperen lip met een rodepompon, welke bijgroot tenue met paardenharen kwast gedragen.

Op de sjako de afhangende pluim van zwart paardenhaar.  (door onder-officieren gedragen met golven) de reglementaire pluim was recht.
Tot 1895 droegen alle artilleristen de sjako, doch in datjaar werd voor de Veldartillerie de talpa, een lage bontmuts met garnituur ingevoerd. Terwijl in 1895 de kepi als vervanger voor de sjako werd geintroduceerd, bleven de Vestingartillerie niet de korpsen Pantserfortartillerie en Torpedisten tot 1901 de sjako dragen.


Met dank aan Martijn Priemis die mooie plankjes onder mijn etalagekoppen heeft gemaakt.