Gele Rijders Schuitje
( eigen collectie )

Het Korps Rijdende Artillerie heeft als hoofddeksel geen baret zoals alle ander wapen - en dienstvakken.
Als hoofddeksel heeft men naar traditie de kwartiersmuts ook wel rijdersmuts genoemd.
Deze kwartiersmuts is uitgevoerd in de korpskleuren donkerblauw en geel.
De kwartiersmuts heeft als basiskleur donkerblauw en de biezen zijn geel aan de voorkant bevind zich het welbekende artillerie embleem bestaande uit de kruiskanonnen met kroon in geel uitgevoerd. Aan de voorzijde van de kwartiersmuts is een kwast bevestigt in de kleur
geel
voor de rijders/ soldaten en onderofficieren en
goudkleurig voor de officieren;de rang van luitenant heeft hierbij een dunne kwast: genaamd torsades en bij de rang van kapitein en hoger heeft met een gekrulde, dikke kwast genaamd bouillons
De kwast is afgeleid van het ceremoniële tenue waarbij hij bevestigt is aan de kolbakzak.
In de tijd dat er nog geen strepen en sterren bestonden als rang bepaalde de kwast met zij vorm en kleur de rang.

Deze informatie is afkomstig van:

Dhr.M. Ahlrichs was zo vriendelijk mij te attenderen op de verschillende uitvoeringen van de kwartiermuts, en hij heeft wat speurwerk gedaan om het hoe en waarom van deze verschillen te achterhalen
Hij diende zelf bij het regiment in 1964.
Zo laat hij weten:

De baretten werden op 16 jan 1963 ingeruild voor de kwartiermutsen,
omdat de 11 afd veldartillerie de traditie van de rijdende artillerie ging voortzetten.
De naam was toen 11 AfdRA.

In 1973 werd door het hoofd van het bureau ceremonieel
( Maj. Geurtsen- van Leeuwen) het voorstel gedaan de bevelvoerder
landstrijdkrachten te verzoeken de naam Korps Rijdende Artillerie te doen herleven.
Het was om praktische redenen niet mogelijk door middel van een naamswijziging
van 11 AfdRa het KRA te laten terugkeren.
Zodoende kwam het bij Koninklijk Besluit tot heroprichting van het Korps in 1973 ( 1 oktober??).
De exacte kleur van de muts is nooit precies omschreven.
Er word gesproken van  kobaltblauw,donkerblauw en zwartblauw.
Uit mijn diensttijd ( 1964) was er sprake van een zwarte kwartiermuts, dus niet zwartblauw maar echt zwart.

In de loop der tijd werden de mutsen door verschillende fabrikanten geleverd:

- Henca b.v.

- Hassing uit Amersfoort

- JP.MOL breda

- Albert Kempf GmbH uit Duitsland.


Opvallend is, dat de mutsen van Henca een afwijkend embleem hebben.
Naar verluid was de Afdeling daar niet tevreden over, maar de partij moest van overheidswege ( defensie) wegens bezuinigingen , toch worden afgenomen????

Ik moet achter deze uitleg wel vraagtekens plaatsen, omdat ik ook een muts van Hassing gezien heb met dit afwijkende embleem ( van Henca), terwijl op andere kwartiermutsen van Hassing  het meer gedetailleerde embleem afgebeeld staat.
Het blijft zo wel erg verwarrend en het verhaal over een afwijkende zending roept de nodige vraagtekens op.

In een brief aan het rijdersmuseum werd de vraag voorgelegd over de verschillende kleuruitvoeringen van de kwartiermuts.

Men vertelde mij eerder dat ze de mutsen van fabrikant Hassing het beste
vonden. Deze muts zou ook een lederen zweetband hebben.
Ik heb hen toen verteld, dat ik een muts van Hassing heb zonder deze
zweetband. Een verklaring konden ze niet geven zoals u ziet.

Hierbij het antwoord van het rijdersmuseum.

Geachte Heer Ahlrichs,
Naar aanleiding van Uw vraag mbt kwartiermuts het volgende:
De officiele omschrijving van de tenuen voor  het KRA zijn opgenomen in het  KB van 23 januari 1963, nr 23.
Ten aanzien van de kwartiermuts vermeldt dit KB dat deze moet zijn vervaardigd van donkerblauw laken.
Er zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot een een zweetband en derhalve ook niet waaruit zo' n zweetband zou moeten
zijn vervaardigd.
Voorzover dat U mocht interesseren: de vervaardiging  van kledingstukken voor de KL geschiedt bij aanbesteding naar een bepaalde specificatie.
In het geval van de kwartiermutsen moeten wij dus aannemen dat deze specificatie enige  ruimte liet voor de samenstelling  van de zweetband en de kleur van de muts.
Ik hoop dat Uw vraag hiermede beantwoord is.

Hoogachtend

Museum KRA
H.Verhoeven.

***********
Van een van mijn lichtinggenoten , die mij al eerder meldde dat "onze" mutsen pikzwart waren, kreeg ik nu een mail met foto van het embleem van zijn originele muts uit 1964. Daarop is te zien ,dat de kleur van het embleem goudkleurig is. Dit komt dus overeen met hetgeen ik u al eerder vertelde, dat ook de kleur van het embleem enige variatie kent: van kanariegeel tot goudgeel.

Resumerend hadden wij in 1964 dus zwarte kwartiermutsen met een goudgeel embleem.
Ik kreeg een mailtje met een foto van nog een uitvoering.
Het embleem uitgevoerd in twee kleuren.
Hierover heb ik nog geen informatie.
Wie weet hier meer over????
de site http://www.11afdra.nl