tekstbijdrage door F.A. Sint


Steek van een Adjudant hoofdofficier  Koninklijk Huis model 1898.
(eigen collectie)

In 1898 werden  de  traditionele uniformen die tientallen jaren eerder  werden ingevoerd voor Adjudanten Des Konings,   namelijk de attila met de kolbak vervangen door een rok met steek. De Adjudanten des Konings die de rang hadden van Opperofficier droegen de zelfde steek als van de gewone generaals. Die officieren die een hoofdofficiers rang bekleden waren daartoe niet gerechtigd en droegen vanaf die datum in plaats van gouden banden langs de hoeken van de steek, zwarte banden. Verder was de Aigrette niet wit maar van groene haneveren.

Deze steek is uitermate zeldzaam en gezien de knoop op de zijkant doet mij deze steek denken aan een van de Adjudanten van Prins Willem-Alezander de troon pretendent die echter in 1879 stierf en toen was deze steek nog niet ingevoerd. Enig speurwerk leerde mij echter dat in 1898 een van de oud adjudanten van Prins Willem nog in leven was en deze steek dus heeft laten aanmaken van nieuw model. Dit was de Kolonel H., Beijerman die in 1874 werd benoemd tot Adjudant van Prins Willem en in 1913 overleed. Ik neem dan ook aan dat deze steek door hem is gedragen.
Beijerman (Hugo), geb. te Deventer., 19 Sept. 1836.

werd in:
1856 2e luit. der artillerie.,
1858 1e luit.
1867 kapit. bij de rijd. art.,
1874 adjudant van Z.K.H. prins Alexander Nederlanden,
1888 met den rang van Lt. kolonel gepensionneerd.
de gewone generaalsteek