SJAKO M1865 pluimen
Montuur voor grote en kleine tenue voor Hoofd- en Subalterne officieren, Adjudant-onderofficieren of daarmee gelijkgestelden:

1)    Subalterne Officieren en Adjudant-onderofficieren der Jagers, Flankeurs der Grenadiers, Dragonders en Huzaren (de 2 laatsten met zilveren halfbolle kokarde)
   
2)    Subalterne Officieren en Adjudant-onderofficieren der Grenadiers.

3)    Officieren en Adjudant-onderofficieren der Koninklijke Militaire Academie, Veldartillerie, Vestingartillerie, Pontonniers, Magazijnmeesters der Artillerie, OnderofficierenConducteurs der Artillerie der lste klasse, Machinisten der lste Klasse van de TorpedoCompagnie.

4)    Hoofdofficieren der Grenadiers.

5)    Hoofdofficieren der Jagers.

6)    Officieren en Adjudant-onderofficieren der Infanterie, van het Instructie-Bataljon, Algemeen Depot van Discipline en van de Compagnieën Hospitaalsoldaten, Officieren (Administratie) ingedeeld bij de Transporttrein, Officieren van Gezondheid, van de Plaatselijke en Provinciale Staf en Militiecommissarissen. Genie, Bataljon Mineurs en Sappeurs, Hoofdopzichters en Opzichters van Fortificatieën, Directeur en Onderdirecteur van de Johan Willem Frisokapel.

7)    Officieren en Adjudant-onderofficieren van de Flankeurs der Infanterie.

8)    Officieren bij het personeel der Militaire Administratie, t.w. Intendanten, Kwartiermeesters, Administrateurs van kleding en Wapening, Hospitaaldirecteuren, Apothekers en Paardenartsen.

9)    en 10) Bal voor sjako kleine tenue.
11) Koord voor schommel en vangsnoeren:
    A) Officieren der Grenadiers en Jagers.
    B) Adjudant-onderofficieren der Grenadiers.
    C) Adjudant-onderofficieren der Jagers.
afbeelding van F. Smits Sr. uit Armamentaria nr. 19
tekst onder de afbeelding