M 1865
M 1854
Op deze foto diverse items
Bovenin rechts  bolletjes voor op de sjako M 1865
van links naar rechts
Officier Mariniers, Officier Schutterij, Johan Willem Friso.
Middenrij,  cocardes voor de sjako M 1854

Onderste rij diverse leeuwenkophaken voor de sjako M 1865