Kenmerkend voor dit wapen is de in 1869 ingevoerde kolbak met oranje kokarde maar ook de eerder vermelde hoofddeksels werden door dit korps gedragen, alsmede de driekanten hoed en de metalen helm met kam.

Toen in 1912 de landmacht op grijsgroene uniformen overging, behield de Mareschaussee de donkere kleding.

Vanaf 1912 zijn net als in het leger donkere platte petten gedragen maar na 1916 werden het weer kepis.

Vanaf 1919 tot 1940 hebben militaire politietroepen dienst gedaan. Zij waren voor de dagelijkse dienst gekleed in de grijsgroene legeruniformen en, net als de Marechaussee, voorzien van witte en zilveren chevrons en nestels.

De in de kolonie Curacao geplaatste militaire politie was gekleed in de uniformen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger; zowel de veldgroene als de donkere tenues werden gedragen, uiteraard met nestels.

Na de oorlog zijn de politietroepen niet heropgericht maar overgegeaan naar de Koninklijke Marechaussee.

Tijdens de Duitse bezetting is er op politiegebied veel veranderd; ook in de uniformering. De Marechaussee verloor het predikaat Koninklijk, werd losgemaakt van Defensie en kwam geheel onder Justitie. De oranje kokarde op de kepi werd rood, wit en blauw. De Rijkswacht en gemeentelijke veldwachters werden bij de Marechaussee ingedeeld en uitgerust met kepis en nestels en deels ook met dubbelrij tunieken en blauwe rijbroeken.

In de grote steden werd de Gemeentepolitie Staatspolitie, gekleed in zwarte uniformen en rijbroeken van het leger-buitenmodel, platte petten met rood, wit en blauwe kokardes, deze nu ook voor de inspecteurs en commissarissen.

Later kreeg in het gehele land de Gemeentepolitie gelijke kleding, met een liggende in plaats van een staande kraag, waarop patjes met rangaanduiding. Op de pet kwam een rood, wit en blauwe kokarde met zilveren krans en erboven een spattende granaat. De recentelijk met de Veldwachters uitgebreide Marechaussee droeg dezelfde kleding maar met blauwe broek, kraag en band om de pet

tot zover de tekst uit de jubileumuitgave van de stichting samenwerkende militaria-verzamelaars.

medeverzamelaar F. Sint meld verder

Waar het om gaat is dat er in het hele KNIL(en in de andere kolonieen dus
ook) vanaf het begin in 1830 tot het einde  in 1950 geen "marechaussee" Korps
heeft bestaan. De politie taken binnen het corps werden waargenomen door het
zgn" provoost"corps...En die droegen gewoon de uniformen van de Infanterie
zonder verdere onderscheidings tekenen en zeker niet met de nestel. Hooguit
werd bij het velduniform een wit fluitkoord toegestaan!

Verder werden de politie taken vaak overgegeven aan de locale politie. Pas
na 1945 kwam er een beetje een lijn in(cq verwarring) toen sprak men
namelijk van "Korps Militaire Politie" en van het "Koninklijke Marechaussee"
Waarbij het militaire politie gedeelte voornamelijk uit KNIL militairen
bestond en het Marechaussee uit KL militairen bestond!

Maar....Het probleem is dat er wel degelijk een berucht en beroemd korps
bestond die in de omgeving van "Atjeh" opereerde. EN die wel degelijk de
naam"Korps Marechaussee" had. Deze hadden echter geen enkele band met de
Nederlandse Marechausee, en die naam was destijds bij de oprichting(1890) ook
totaal verkeerd gekozen, maar is toen blijven hangen.
Dat zij niets met de Hollandse marechaussee van doen hadden blijkt ook wel
uit hun uniformering die gewoon standaard infanterie KNIL was......Echter op
de kraag belegsel van goud of rode stof,de zgn"bloedvingers"