details van de ketting en de bevestigingshaken.
manschappen hebben een gladde ketiing, een officier een geribbelde.
voor alle afbeeldingen geldt
Copyricht Michel van Grinsven
De foto's mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
niet gebruikt worden door derden.