Afbeeldingen uit het boekje De Nederlandse cavalerie
door P. Forbes Wels met gekleurde platen van D.J. Boode

Tekst onder de plaatjes
(1854-1963)

a    Ie Regiment Dragonders (R.H.S.) (1849-1866; schako 1854-1865) (1865-1866
    schako als bij e)
b    2e Regiment Dragonders (2 R.H.) (1861-1866; schako 1854-1865) (1865-
    1866 schako als bij c)
c    5é Regiment Dragonders (1855-1866; schako 1865-1866) (1855-1865 was
    schako als bij a)
d    Ie (R.H.S.), 3é (R.H.P.A.) en 5é Regiment Dragonders (1866-1867)
e    Majoor 2é (2 R.H.) en 4e (R.H.B.) Regiment Huzaren (1867-188 1)
f    Ie Luit. le (R.H.B ) en 3é (R.H.P.A.) Regiment Huzaren (1867-188 1)
g    Blauwe Huzaren' (1895-1914; 1867-1895 nog met lange broek)
h    Rode huzaren' (1895-1914; 1867-1895 nog met lange broek)
i    Alle bereden huzaren 3 (1914-1940)
j    Uitgaanstenue alle huzaren (1963) (hier R.H.S.)

1 voor 1905: Ie (R.H.B.) en 2e (2 R.H.) regiment, na 1905:1 Ie (R.H.S.), 2e
(2 R.H.) en 4e (R.H.B.) regiment
2 3e regiment (R.H.P.A.) en Eskadron Ordonnansen (R.H.S.)
3 paradetenue voor de beredenen van Ie t/m 4e Regiment huzaren en tot
1922 ook voor het Eskadron Ordonnansen