Afbeeldingen uit het boekje De Nederlandse cavalerie
door P. Forbes Wels met gekleurde platen van D.J. Boode

Tekst onder de plaatjes
(1841-1854)

a   3e (R.H.P.A.) en 4e Regiment Lichte Dragonders (1841-1843)
b   Officier Ie (R.H.S.), 2e (2 R.H.) en 3é (R.H.P.A.) Regiment Dragonders
  (1841-1849; de officieren droegen de helm steeds zonder bontrand)
c   1 Regiment Lansiers (R.H.B.) (1841-1849)
d   2é Regiment Lansiers (R.H.B.) (1841-1849)
e   Officier 2é Regiment Lansiers (R.H.B.) (1841-1849)
f   Eskadron, later Regiment jagers te Paard (1843-1855; schako 1843-1852)
  (1852-1855 groene schako, model als g enj)
g   Officier le Regiment Dragonders (R.H.S.) (1849-1866; schako 1849-1854)
h   Officier 2é Regiment Dragonders (2 R.H.) (1849-1861; helm 1849-1854)
i   Hoofdofficier 3e Regiment Dragonders (R.H.P.A.) (1849-1866; helm 1849-1854)
j   Officier 4e Regiment Dragonders (R.H.B.) (1849-1866; schako eveneens 1849-1866)