Afbeeldingen uit het boekje De Nederlandse cavalerie
door P. Forbes Wels met gekleurde platen van D.J. Boode

Tekst onder de plaatjes
(1814-1820)

De met * gemerkte uniformen werden in 1815 bij Quatre-Bras en Waterloo gedragen
a    Regiment Karabiniers No. 1* (1814-1815)
b    Regiment Karabiniers No. 2* (opgericht als Zuid-Ned. Ie Regiment Karabiniers) (1814-1819)
c    Regiment Karabiniers iko. 3 (R.H.S.)* (1814-1815)
d    Officier Regiment Lichte Dragondérs iko. 4* (1814-1820)
e    Regiment Lichte Dragonders No 5 (R.H.P.A.)* (opgericht als Zuid-Ned. Regiment Chevau-légers) (1814-1820)
f    Regiment Huzaren No 6 (R.H.B.)* (1813-1820)
g    Regiment Huzaren No 7 (cav. K.N.I.L.) (1815-1836)
h    Regiment Huzaren Vo. 8* (opgericht als Zuid-Ned. Regiment Huzaren)
(1814-1820)
i    Korps Guides te Paard* (1815-1819)
j    Afdeling Karabiniers (1816 Kurassiers) No 3 (R.H.S.) (1815-1819)

N.B. Het Regiment Karabiniers Landmilitie, later No. 9 (2 R.H.), droeg aanvankelijk dezelfde uniform als het Regiment Karabiniers No. 2 (b)