Steken informatie
Mijn collectie bevat haast geen civiele hoofddeksels.
Toch wil ik informatie over de vele verschillende steken niet laten ontbreken op mijn site.
Hier een overzicht van de steken van diverse instellingen.
Met dank aan F.A. Sint voor al het speurwerk!
Binnenlands Bestuur van Nederlandsch Indie Model 1919.
Leden van het openbaar Bestuur.
Leden van de Adel
Gezagsdragers van Culturele instellingen
Gezagsdragers van het Ministerie van Financiën.
Ambtenaren van Volks gezondheid
Leden van de Koninklijke hofhouding
Ambtenaren der rechterlijke macht.
Ambtenaren van diverse ministeries en instellingen.
Ambtenaren van diverse ministeries en instellingen, vervolg
Koninklijke Marine volgens voorschrift van 1898.
Opperofficieren voorschrift 1934