De steken gedragen door de gezagsdragers van het Ministerie van FinanciŽn.

 

Functie

Kleur

Lis

Kokarde

Knoop

Veren

Troetels

Algemene Rekenkamer

Groen

Zes gouden trenzen

Oranje

Vergulde knoop met rijkswapen

Witte veren

geen

directeuren van de grootboeken der nationale schuld en agent van het Ministerie van FinanciŽn te Amsterdam en de betaalmeester der nationale schuld

Zwart

Zes gouden trenzen

Oranje

Gekroonde gouden W

Witte veren

geen

directeuren der registratie en domeinen en van de directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen

Zwart

Zes gouden trenzen

Oranje

Gekroonde gouden W

Witte veren

geen

hoofdambtenaren bij het vak der directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen

Zwart

Zes gouden trenzen

Oranje

Gekroonde gouden W

Witte veren

geen

ingenieurs-verificateurs van het kadaster

Zwart

Zes gouden trenzen

Oranje

Gekroonde gouden W

Witte veren

geen

betaalmeesters in de arrondissementen

Zwart

Zes gouden trenzen

Oranje

Gekroonde gouden W

Zwarte veren

geen

raden en generaalmeesteren van de munt

Groen

Zes zilveren trenzen

Oranje

Zilveren knoop met rijkswapen

Witte

veren

geen

inspecteur-generaal en de muntmeester

groen

Zes zilveren trenzen

Oranje

Gekroonde zilveren W

Witte

veren

geen