De steken gedragen door de ambtenaren der rechterlijke macht.

 

Functie

Kleur

Lis

Kokarde

Knoop

Veren

Troetels

leden en de Griffier van den Centralen Raad van Beroep

Zwart peluche

gouden lus

Oranje

Vergulde knoop met 's Rijks wapen

Zwarte veren

geen

leden en de Griffiers van de Raden van Beroep

Zwart peluche

gouden lus

Oranje

Zilveren knoop met 's Rijks wapen

Zwarte veren

geen

Hoge Raad

Zwart peluche

gouden lis van zes strengen

Oranje

Vergulde knoop met 's Rijks wapen

Zwarte veren

geen

Gerechtshof

Zwart peluche

Zilveren lis van zes strengen

Oranje

Zilveren knoop met 's Rijks wapen

Zwarte veren

geen

Arrondissementsrechtbank

Zwart peluche

Zilveren lis van zes strengen

Oranje

Zilveren knoop met 's Rijks wapen

Zwarte veren

geen

Kantongerecht

Zwart peluche

Zilveren lis van zes strengen

Oranje

Zilveren knoop met 's Rijks wapen

Zwarte veren

geen