Particuliere verzameling historische en ceremoniële hoofddeksels van het Nederlandse leger, politie en koninklijk huis.
Michel van Grinsven
duke of  Hay
Op alle foto's en teksten geldt;
copyright Michel van Grinsven
tenzij anders vermeld

Ongeoorloofd gebruik van enig materiaal afkomstig van deze website vormt een inbreuk op het copyright van Michel van Grinsven. Materiaal van deze website mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Michel van Grinsven.

Doorgaans wordt zonder problemen toestemming gegeven tot gebruik van de foto's.
Wel dient u dit van te voren te verzoeken, zodat ik u toestemming kan verlenen.
Voorwaarde is altijd een bronvermelding bij iedere geplaatste foto.
Met veel tekstbijdragen van F.A. Sint, waarvoor hartelijk dank.
Er wordt gebruik gemaakt van citaten uit de armamentaria, de jaarlijkse uitgaven van de vrienden van het legermuseum.
Ook wordt geciteerd uit de "koninklijke besluiten".

Ik probeer bij de hoofddeksels informatie te geven.
Heeft u aanvullingen, of meent u dat de informatie niet correct is, dan verneem ik het graag van u via het formulier op deze website.

Mijn verzameling bestaat uit hoofddeksels uit de periode van voor 1900, vlak daarna, en verder hedendaags ceremonieel.
U vind in mijn verzameling haast geen kepie's en geen WO2, om de eenvoudige reden dat deze hoofddeksels mijn interresse niet hebben.

Ik  ben geen museum en geen handelaar, ik ruil wel soms of doe dingen weg die niet langer in de collectie passen.


Als er exemplaren beschikbaar zijn als ruilmateriaal,staat dit aangegeven bij de betreffende exemplaren.

Bij de afbeeldingen staat vermeld of de betreffende hoofddeksels nog, of niet meer tot mijn collectie behoren.

Indien u wellicht iets heeft ter aanvulling van mijn verzameling, dan verneem ik dat graag van u!
Stuurt u mij een berichtje?

Ongevraagd gebruik maken van mijn fotomateriaal is niet toegestaan. Zie hiervoor links in het keuzemenu
"Copyright foto's "


De verzameling in de verzamelkrant
Filmpje uit het programm
"Gezocht"
waarin gezocht wordt naar
de helmplaat voor de helm
Marechaussee 1944

Inmiddels heb ik de helmplaat gevonden!
Mini expositie tijdens de Oranjebeurs Wassenaar
juni 2013
Filmpje met een aantal zeer fraaie items uit de collectie!
Koninklijke Hoofddeksels
in het blad Maxima
De grote foto is in spiegelbeeld afgedrukt!

De steek links wordt "pluimhoed" genoemd, maar is een steek van een opperofficier.
ziet u geen frames, klik dan hier om verder te gaan